Tags

Tags for: hilo school health green science

Perubahan Iklim: Panas Dalam Gelembung Bumi
Green & Health

Perubahan Iklim: Panas Dalam Gelembung Bumi

Bumi kita dikelilingi oleh lapisan atmosfer. Bayangkan bumi kita seperti sebuah bola dengan gelembung yang melapisinya. Gelembung ini disebut sebagai atmosfer yang melindungi…

Latest Tweets

Tags for: hilo school health green science

Perubahan Iklim: Panas Dalam Gelembung Bumi

Perubahan Iklim: Panas Dalam Gelembung Bumi

Green & Health

Perubahan Iklim: Panas Dalam Gelembung Bumi

Bumi kita dikelilingi oleh lapisan atmosfer. Bayangkan bumi kita seperti sebuah bola dengan gelembung yang melapisinya. Gelembung ini disebut sebagai atmosfer yang melindungi…

Top